Tin tức mới

Chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Phó Thủ tướng vừa ký Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 07/07/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, Quyết định này quy định cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục để người lao động và người sử dụng lao động nhận hỗ trợ theo chính sách của Nghị quyết 68/NQ-CP, chi tiết liên quan đến các nội dung như sau:

Xem thêm

Mức khống chế chi phí lãi vay được trừ cho mục đích thuế TNDN đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày 14/07/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2835/TCT-TTKT hướng dẫn về việc thực hiện các quy định của Nghị định số 68/2020/NĐ-CP về áp dụng mức khống chế chi phí lãi vay được trừ cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Xem thêm

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 01/07/2020

Ngày 13/06/2019, Quốc hội đã thông qua Luật quản lý thuế mới, trong đó có một số thay đổi đáng chú ý.

Xem thêm

Nghị định 125/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Xem thêm

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Xem thêm

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC