Kế toán tài chính

QA lists

Nếu hóa đơn đã xuất (đã lập và ký số) nếu có sai sót thì điều chỉnh như thế nào?

Nếu hóa đơn đã xuất (đã lập và ký số) nếu có sai sót thì điều chỉnh như thế nào?

Nếu hóa đơn đã xuất (đã lập và ký số) nếu có sai sót thì điều chỉnh như sau:
Xem thêm
Khi nhân viên đi công tác có tiền vé máy bay thì những chứng từ nào cần thiết để chứng minh là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế?

Khi nhân viên đi công tác có tiền vé máy bay thì những chứng từ nào cần thiết để chứng minh là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế?

Theo điểm 2.9, khoản 2, điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC thì doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là:
Xem thêm
Số lượng hóa đơn đặt mua năm nay sử dụng không hết, có cần đóng thêm phí gia hạn cho năm sau để sử dụng tiếp những hóa đơn này hay không? Thời hạn cần lưu trữ hóa đơn điện tử là bao lâu?

Số lượng hóa đơn đặt mua năm nay sử dụng không hết, có cần đóng thêm phí gia hạn cho năm sau để sử dụng tiếp những hóa đơn này hay không? Thời hạn cần lưu trữ hóa đơn điện tử là bao lâu?

Khi hết hạn thuê bao nhưng khách hàng chưa sử dụng hết số lượng hóa đơn điện tử đã đăng ký, khách hàng vẫn được sử dụng phần mềm để quản lý và lưu trữ hóa đơn điện tử đã phát hành nhưng không được phát hành tiếp các hóa đơn điện tử còn lại.
Xem thêm
Trường hợp Người mua hàng có nhu cầu chuyển đổi Hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, người bán có thể thực hiện được không? Và được chuyển đổi bao nhiêu lần?

Trường hợp Người mua hàng có nhu cầu chuyển đổi Hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, người bán có thể thực hiện được không? Và được chuyển đổi bao nhiêu lần?

Người bán hàng hóa được chuyển đổi Hóa đơn điện tử sang Hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần.
Xem thêm
Thời điểm xuất hóa đơn đối với công trình xây dựng là khi nào?

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công trình xây dựng là khi nào?

Về thời điểm xuất hóa đơn cho hợp đồng xây dựng theo điểm 2a điều 16, chương 3 thông tư 39/2014/TT/BTC là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, khối lượng xây lắp, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Chi tiết như sau:
Xem thêm

Khác

Tất cả

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC