Những thông tin tài chính chính xác và kịp thời là tối quan trọng khi đưa ra những quyết định lớn, gây ảnh hưởng đến tương lai của doanh nghiệp. Để thu thập được những thông tin này, bạn sẽ phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và chi phí để thiết lập hệ thống kế toán cho doanh nghiệp nhằm tránh việc xao lãng, xa rời khỏi mục tiêu hoạt động chính của doanh nghiệp. Chúng tôi, với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, sẽ giúp công việc của bạn dễ dàng hơn bằng việc cung cấp cho bạn tất cả các thông tin bạn cần từ những nguồn tin đáng tin cậy, để bạn có thể đạt được sự thành công trong quản lý mà bạn mong muốn.
  • Nhập liệu kế toán
  • Lập báo cáo tài chính
  • Kiểm tra báo cáo tài chính
  • Lập báo cáo tài chính hợp nhất
  • Thiết lập hệ thống kế toán
  • Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ
  • Cung cấp và huấn luyện sử dụng phần mềm kế toán
Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn về dịch vụ bạn cần nhất khi vận hành doanh nghiệp