Bản tin

Bản tin định kỳ của KMC bao gồm các tài liệu và nội dung cập nhật về kế toán, thuế, nhân sự, đầu tư và doanh nghiệp.

Cập nhật văn bản – Tháng 01/2021

Cập nhật văn bản – Tháng 01/2021

 1. Công văn 5032/TCT-CS - Thuế TNCN đối với các khoản chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài
 2. Công văn 5032/TCT-CS - Thuế TNDN đối với các khoản chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài
 3. Công văn số 8115/TCHQ-TXNK - Xử lý thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất đi mượn
 4. Lao động - Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 12/2020

Cập nhật văn bản – Tháng 12/2020

 1. Công văn 5189/TCT-CS - Giới thiệu các nội dung của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
 2. Công văn số 99060/CTHN-TTHT - Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN sau khi chấm dứt hợp đồng lao động
 3. Công văn số 997746/CT-TTHT - Xác định thời gian giảm thuế TNDN
 4. Giao dịch liên kết - Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 do Chính Phủ ban hành quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 11/2020

Cập nhật văn bản – Tháng 11/2020

 1. Công văn số 97742/CT-TTHT - Hướng dẫn về thuế GTGT hàng phi mậu dịch
 2. Công văn số 95846/ CT-TTHT - Hướng dẫn về thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn
 3. Công văn số 95835/CT-TTHT - Ban hành về việc kê khai thuế TNDN
 4. Luật Doanh nghiệp 2020 - Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã thông qua Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thay thế cho Luật doanh nghiệp 2014
Xem thêm
Cập nhật văn bản - Tháng 10/2020

Cập nhật văn bản - Tháng 10/2020

 1. Công văn số 89924/CT-TTHT - Hướng dẫn xử lý chi phi tiền lương và chi phí khác do ảnh hưởng bởi dịch Covid
 2. Công văn số 85109/CT-TTHT - Thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sở hữu trong kho ngoại quan
 3. Nghị định 123/2020/NĐ-CP - Liên quan đến hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 01/07/2022
 4. Nghị định 125/2020/NĐ-CP - xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
Xem thêm
Cập nhật văn bản - tháng 9/2020

Cập nhật văn bản - tháng 9/2020

 1. Công văn số 77768/CT-TTHT - Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020
 2. Công văn số 3769/TCT-DNNCN - Hoàn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ
 3. Công văn số 5864/TCHQ-TXNK - Truy thu thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại
Xem thêm
Cập nhật văn bản - Tháng 8/2020

Cập nhật văn bản - Tháng 8/2020

 1. Công văn số 1930/CT-TTHT - Chi phí khấu hao của tài sản ngừng hoạt động do tác động của Covid-19
 2. Công văn số 2099/CT-TTHT - Chi phí lương của lao động nước ngoài chưa được cấp GPLĐ do ảnh hưởng của Covid-19
 3. Công văn số 3275/TCT-DNNCN - Giảm trừ đối với khoản đóng góp của người lao động vào Quỹ phòng chống thiên tai
 4. Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ - Đóng kinh phí công đoàn cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Xem thêm
Cập nhật văn bản - Tháng 7/2020

Cập nhật văn bản - Tháng 7/2020

 1. Nghị quyết 116/2020/QH14 - Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2020 cho nhiều đối tượng
 2. Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT - Một số điểm mới về việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm để hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 3. Công văn số 2220/CT-TTHT - Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và thu nhập chịu thuế TNCN đối với chi phí cách ly do dịch bệnh Covid-19
Xem thêm
Cập nhật văn bản - Quý 2/2020

Cập nhật văn bản - Quý 2/2020

 1. Nghị quyết số 945/2020/UBTVQH14 -  Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế Thu nhập cá nhân
 2. Công văn 44403/CT-TTH - Thuế Thu nhập cá nhân đối với khoản chi cho nhân viên trong mùa dịch Covid 19
 3. Nghị định 61/2020/ND-CP - Sửa đổi về một số quy định liên quan đến Bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Lao động
 4. Nghị định 68/2020/ND-CP - Hướng dẫn về chi phí lãi vay đối với công ty có giao dịch liên kết
Xem thêm
Cập nhật văn bản - Quý 1 năm 2020

Cập nhật văn bản - Quý 1 năm 2020

 1. Nghị định 41/2020/ND-CP - Gia hạn về việc nộp thuế Giá trị gia tăng về tiền thuê đất
 2. Công văn số 1397/CT-TTHT - Thể hiện đầy đủ các danh mục hàng hóa trên hóa đơn điện tử
 3. Công văn số 96977/CT-TTHT - Tiếp tục được sử dụng hóa đơn tự in đến hết ngày 31/10/2020
 4. Công văn số 245/TLD - Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn
Xem thêm

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC