Bản tin

Bản tin định kỳ của KMC bao gồm các tài liệu và nội dung cập nhật về kế toán, thuế, nhân sự, đầu tư và doanh nghiệp.

Cập nhật văn bản – Tháng 07/2023

Cập nhật văn bản – Tháng 07/2023

 1. Xác định khoản chiết khấu hối phiếu, lãi trả chậm trong công thức tính tổng chi phí lãi vay - Công văn số 42369/CTHN-TTHT ngày 19/06/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội, cụ thể như sau:
 2. Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 30/06/2023 - Quy định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Chính phủ, cụ thể như sau:
 3. Khấu trừ thuế TNCN đối với tiền nhuận bút, tiền bản quyền - Công văn số 45192/CTHN-TTHT ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội, cụ thể như sau:
 4. Quy định biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế - Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/05/2023 của Chính phủ, cụ thể như sau: 
 5. Kiểm tra hóa đơn điện tử - Công văn số 2392/TCT-QLRR ngày 14/06/2023 của Tổng Cục Thuế. Cụ thể như sau
 6. Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc từ 01/07/2023 - Ngày 07/06/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Thông báo 2651/TB-BHXH về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (“BHTNLĐ-BNN”) kể từ ngày 01/7/2023. Cụ thể:
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 06/2023

Cập nhật văn bản – Tháng 06/2023

 1. Chính sách thuế trường hợp Công ty không bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng mà thông qua hệ thống các nhà phân phối và điểm bán lẻ của nhà phân phối - Công văn số 786/TCT-CS ngày 20/03/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội, cụ thể như sau:
 2. Chính sách hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh - Công văn số 37938/CTHN-TTHT ngày 31 tháng 05 năm 2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội, cụ thể như sau:
 3. Thuế TNCN đối với lệ phí thi chứng chỉ - Công văn số 19297/CTHN-TTHT ngày 06 tháng 04 năm 2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội, cụ thể như sau:
 4. Hoàn Thuế nhập khẩu cho sản phẩm gia công nước ngoài - Công văn số 2093/TCHQ-TXNK ngày 04/05/2023 của Tổng Cục Hải Quan, cụ thể như sau:
 5. Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh - Công văn số 37935/CT-TTHT ngày 31/5/2023 của Cục Thuế TP.Hà Nội. Cụ thể như sau:
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 05/2023

Cập nhật văn bản – Tháng 05/2023

 1. Chính sách về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng - Công văn số 30027/CTHN-TTHT ngày 04/05/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội, cụ thể như sau:
 2. Xuất hóa đơn GTGT đối với hàng tạm nhập tái xuất - Công văn số 27085/CTHN-TTHT ngày 25/04/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội, cụ thể như sau:
 3. Chính sách thuế TNCN đối với quà tặng cho nhân viên khi nghỉ việc - Công văn số 33037/CTHN-TTHT ngày 15 tháng 05 năm 2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội, cụ thể như sau:
 4. Thuế xuất, nhập khẩu - Công văn số 1732/TCHQ-TXNK ngày 13/04/2023 của Tổng Cục Hải Quan, cụ thể như sau:
 5. Chuyển tài sản là máy móc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng về chi nhánh công ty - Công văn số 30380/CTHN-TTHT ngày 05/05/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội, cụ thể như   sau:
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 04/2023

Cập nhật văn bản – Tháng 04/2023

 1. Gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2023 - Ngày 14/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023.
 2. Thuế nhà thầu nước ngoài khi mua gói Slack, Github sử dụng nền tảng công nghệ - Công văn số 4035/CTHN-TTHT ngày 07/02/2023 của Cục thuế TP.Hà Nội hướng dẫn về nghĩa vụ kê khai, khấu trừ, nộp thuế NTNN thay đối với hoạt động mua gói tài khoản Slack (công cụ, dịch vụ trực tuyến hỗ trợ quản lí, làm việc nhóm trên đám mây), Github (dịch vụ cung cấp kho lưu trữ dựa trên nền tảng trực tuyến cho các dự án phát triển phần mềm) trên nền tảng công nghệ từ nhà cung cấp nước ngoài (“NCC NN”)
 3. Báo cáo tài chính - Công văn 924/BTC-QLKT của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Cụ thể như sau:
 4. Hồ sơ liên quan đến NLĐ nước ngoài - Hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM về các quy định và các bước chuẩn bị hồ sơ liên quan đến người lao động nước ngoài ngoài theo Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 152/2020/NĐ-CP, gồm:
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 03/2023

Cập nhật văn bản – Tháng 03/2023

 1. Chính sách thuế TNCN cho người nước ngoài - Công văn 8204/CTHN-TTHT ngày 28 tháng 02 năm 2023 về chính sách thuế TNCN cho người nước ngoài. Cụ thể như sau:
 2. Hướng dẫn chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP - Công văn 8202/CTHN-TTHT ngày 28 tháng 02 năm 2023 hướng dẫn chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
 3. Thuế TNDN tạm nộp của 04 quý phải đảm bảo không ít hơn 80% quyết toán - Công văn số 9579/CTHN-TTHT ngày 07/03/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội, cụ thể như sau:
 4. THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU - Công văn số 795/TCHQ-TXNK ngày 24 tháng 02 năm 2023 về việc hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập để bảo hành sửa chữa, thay thế. Cụ thể như sau:
 5. Hướng dẫn thuế suất thuế GTGT liên quan đến hóa đơn - Công văn số 9301/CTHN-TTHT  ngày 06 tháng 03 năm 2023 về hướng dẫn thuế suất thuế GTGT. Cụ thể như sau:
 6. Dự thảo sửa Luật Bảo hiểm xã hội - Hiện nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo mới sửa Luật Bảo hiểm xã hội (“BHXH”) theo hướng căn bản và toàn diện. Sau đây là những thay đổi đáng chú ý tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội mới:
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 02/2023

Cập nhật văn bản – Tháng 02/2023

 1. Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm - Công văn số 60516/CTHN-TTHT ngày 08 tháng 12 năm 2022 về việc ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm.
 2. Thuế TNCN đối với quà tặng và thưởng cho nhân viên - Công văn 3469/CTHN-TTHT ngày 01 tháng 02 năm 2023 về thuế TNCN đối với quà tặng và thưởng cho nhân viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.
 3. Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động thư tín dụng L/C - Công văn 3868/CTHN-TTHT ngày 06 tháng 02 năm 2023 về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động thư tín dụng L/C.
 4. Lập hóa đơn GTGT - Công văn 3372/CTHN-TTHT ngày 31 tháng 01 năm 2023 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.
 5. Điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội - Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 1 năm 2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 01/2023

Cập nhật văn bản – Tháng 01/2023

 1. Chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng - Công văn số 57306/CTHN-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2022 về chính sách thuế TNDN đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng.
 2. Xác định số thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) của người nước ngoài - Công văn số 4571/TCT-DNNCN của Tổng Cục Thuế ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2022 về xác định số thuế TNCN của người nước ngoài.
 3. Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) trường hợp ủy thác xuất khẩu - Công văn số 60513/CTHN-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành ngày 08 tháng 12 năm 2022 về chính sách hoàn thuế GTGT trường hợp ủy thác xuất khẩu.
 4. Triển khai hóa đơn điện tử (“HĐĐT”) có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền - Công văn số 4517/TCT-DNNCN của Tổng Cục Thuế ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2022 về việc triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.
 5. Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho lao động nặng nhọc, độc hại - Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2022 quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 12/2022

Cập nhật văn bản – Tháng 12/2022

 1. Chi phí làm thêm giờ chi trả cho người lao động - Công văn số 3674/CTBNI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành ngày 08 tháng 11 năm 2022 về chi phí làm thêm giờ chi trả cho người lao động.
 2. Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNCN - Công văn số 50820/CTHN-TTHT của Cục Thuế Hà Nội ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2022 về hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNCN
 3. Kê khai thuế GTGT vãng lai đối với hoạt động xây dựng tại tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính - Công văn số 53393/CTHN-TTHT của Cục thuế Hà Nội ban hành ngày 04 tháng 11 năm 2022 về kê khai thuế GTGT vãng lai đối với hoạt động xây dựng tại tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính.
 4. Thuế nhà thầu nước ngoài đối với thu nhập từ cung cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam - Công văn số 51874/CTHN-TTHT của Cục Thuế Hà Nội ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2022 về thuế nhà thầu nước ngoài đối với thu nhập từ cung cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam.
 5. Công bố thể lệ chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Công văn số 16142/TB-CTTPHCM của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2022 về việc công bố thể lệ chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 11/2022

Cập nhật văn bản – Tháng 11/2022

 1. Tạm nộp thuế TNDN trong năm - Nghị định 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2022 về chính sách thuế TNDN.
 2. Bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế - Nghị định 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2022 bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế.
 3. Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ môi giới thực hiện trong Khu chế xuất - Công văn số 46742/CTHN-TTHT của Cục thuế Hà Nội ban hành ngày 23 tháng 09 năm 2022 về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ môi giới thực hiện trong Khu chế xuất.
 4. Thay thế mẫu thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn - Nghị định 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2022 thay thế mẫu Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn.
 5. Báo cáo tình hình thực hiện khoản vay ngắn, trung và dài hạn - Thông tư 12/2022/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 30 tháng 09 năm 2022 về tình hình vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh của doanh nghiệp.
 6. Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động - Ngày 14 tháng 11 năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM đã ban hành Công văn số 33629/SLĐTBXH-VLATLĐ về việc thực hiện Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 về báo cáo tình hình sử dụng lao động.
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 10/2022

Cập nhật văn bản – Tháng 10/2022

 1. Thuế TNDN đối với chi phí tiền lương trả cho những ngày phép chưa nghỉ - Công văn số 39064/CTHN-TTHT của Tổng Cục Thuế TP Hà Nội ban hành ngày 09 tháng 08 năm 2022 về thuế TNDN đối với chi phí tiền lương trả cho những ngày phép chưa nghỉ. Cụ thể như sau:
 2. Kê khai thuế TNCN của cá nhân nước ngoài - Công văn số 35195/CTHN-TTHT của Tổng Cục Thuế TP Hà Nội ban hành ngày 19 tháng 07 năm 2022 về thuế TNCN kê khai cho người nước ngoài. Cụ thể như sau:
 3. Kê khai khấu trừ thuế GTGT về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Công văn số 43725/CTHN-TTHT của Tổng Cục Thuế TP Hà Nội ban hành ngày 06 tháng 09 năm 2022 về chính sách thuế GTGT. Cụ thể như sau:
 4. Thuế nhà thầu nước ngoài đối với thu nhập từ cung cấp quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn - Công văn số 42786/CTHN-TTHT của Tổng Cục Thuế TP Hà Nội ban hành ngày 30 tháng 08 năm 2022 về kê khai thuế nhà thầu nước ngoài đối với thu nhập từ cung cấp quyền sử dụng các tiện ích trên nền tảng công nghệ có sẵn. Cụ thể như sau:
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 09/2022

Cập nhật văn bản – Tháng 09/2022

 1. Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn - Công văn số 39624/CTHN-TTHT của Tổng Cục Thuế TP Hà Nội ban hành ngày 11 tháng 08 năm 2022 về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.
 2. Thuế TNCN của cá nhân ký hợp đồng dịch vụ với công ty - Công văn số 42227/CTHN-TTHT của Tổng Cục Thuế TP Hà Nội ban hành ngày 26 tháng 08 năm 2022 về thuế TNCN ký hợp đồng dịch vụ với công ty.
 3. Kê khai khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu qua kiểm tra sau thông quan - Công văn số 40071/CTHN-TTHT của Tổng Cục Thuế TP Hà Nội ban hành ngày 15 tháng 08 năm 2022 về chính sách thuế GTGT.
 4. Thuế nhà thầu với Facebook - Công văn số 42536/CTHN-TTHT của Tổng Cục Thuế TP Hà Nội ban hành ngày 29 tháng 08 năm 2022 về kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 5. Sử dụng hoá đơn bán hàng điện tử - Công văn số 43412/CTHN-TTHT của Tổng Cục Thuế TP Hà Nội ban hành ngày 05 tháng 09 năm 2022 về việc sử dụng hoá đơn bán hàng.
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 08/2022

Cập nhật văn bản – Tháng 08/2022

 1. Ưu đãi thuế TNDN - Công văn số 37868/CTHN-TTHT của Tổng Cục Thuế TP Hà Nội ban hành ngày 03 tháng 08 năm 2022 về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm.
 2. Thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản thưởng cho cá nhân nhận thay cho tập thể - Công văn số 35192/CTHN-TTHT của Tổng Cục Thuế TP Hà Nội ban hành ngày 19 tháng 07 năm 2022 về chính sách thuế TNCN đối với khoản thưởng cho cá nhân nhận thay cho tập thể.
 3. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Công văn số 7460/BTC-TCT của Bộ Tài chính ban hành ngày 29 tháng 07 năm 2022 trả lời Công văn số 1175/BXD-KTXD ngày 08/4/2022 của Bộ Xây dựng về chính sách thuế GTGT.
 4. THUẾ NHÀ THẦU - Công văn số 40743/CTHN-TTHT của Tổng Cục Thuế TP Hà Nội ban hành ngày 18 tháng 08 năm 2022 về kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 07/2022

Cập nhật văn bản – Tháng 07/2022

 1. Chi phí được trừ với khoản chi từ thiện - Công văn số 31943/CTHN-TTHT của Tổng Cục Thuế TP Hà Nội ban hành ngày 06 tháng 07 năm 2022 về chi phí được trừ với khoản chi từ thiện.
 2. Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú - Công văn số 32313/CTHN-TTHT của Tổng Cục Thuế TP Hà Nội ban hành ngày 08 tháng 07 năm 2022 về chính sách thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú.
 3. Phạt vi phạm hành chính do không kê khai và nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu tại chỗ - Công văn số 1799/TCHQ-TXNK của Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 19 tháng 05 năm 2022 về phạt vi phạm hành chính do không kê khai nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu tại chỗ.
 4. Ngừng hỗ trợ khoản chi phí đóng vào quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Nghị quyết 68/NĐ-CP ngày 01/07/2021 - Theo quy định của Nghị quyết 68/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/07/2021, từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/06/2022, Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 06/2022

Cập nhật văn bản – Tháng 06/2022

 1. Sử dụng hóa đơn điện tử cho khách hàng xuất khẩu - Công văn số 2054/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 03 tháng 06 năm 2022 về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu.
 2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp - Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
 3. Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng - Ngày 12 tháng 06 năm 2022, Chính phủ ban hành nghị định số 38/2022/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 05/2022

Cập nhật văn bản – Tháng 05/2022

 1. Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022 - Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính Phủ hướng dẫn về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.
 2. Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước - Nghị định 32/2022/NĐ-CP ngày 21/05/2022 của Chính phủ hướng dẫn về việc gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB (Tiêu thụ đặc biệt)
 3. Công văn số 1400/TCHQ-TXNK của Tổng Cục Hải Quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa doanh nghiệp nội địa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất theo hình thức tạm nhập, tái xuất để phục vụ hoạt động gia công. , sản xuất để xuất khẩu.
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 04/2022

Cập nhật văn bản – Tháng 04/2022

 1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN - Hướng dẫn về việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán
 2. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn để giảm thuế GTGT xuống 8%
 3. LAO ĐỘNG - Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 03/2022

Cập nhật văn bản – Tháng 03/2022

 1. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - Hướng dẫn về việc khai thuế TNDN đối với đơn vị phụ thuộc
 2. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Hướng dẫn giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
 3. HÓA ĐƠN - Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 4. LAO ĐỘNG – ĐẦU TƯ - Khôi phục chính sách xuất nhập cảnh của Việt Nam
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 02/2022

Cập nhật văn bản – Tháng 02/2022

 1. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) trong năm 2022 và quy định về kê khai thuế GTGT đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh
 2. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với khoản chi hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức
 3. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Lưu ý về thời hạn đăng ký bổ sung người phụ thuộc, Kê khai, nộp thuế thay, đối với khoản thưởng khuyến mãi, chiết khấu thương mại cho hộ khoán
 4. HÓA ĐƠN - Hướng dẫn về hóa đơn áp dụng giảm 2% thuế suất thuế GTGT
 5. LAO ĐỘNG - In thẻ BHYT theo mẫu mới
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 01/2022

Cập nhật văn bản – Tháng 01/2022

 1. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - Thuế TNCN đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.
 2. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Thuế GTGT đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.
 3. HÓA ĐƠN - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn.
 4. KHÁC - Điều chỉnh mức thu một số khoản phí, lệ phí cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid.
 5. LAO ĐỘNG - ĐẦU TƯ -  Giải quyết nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân.
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 12/2021

Cập nhật văn bản – Tháng 12/2021

 1. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - Chính sách về hóa đơn, nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
 2. THUẾ XUẤT KHẨU - Sửa đổi biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hòa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
 3. LAO ĐỘNG - Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 11/2021

Cập nhật văn bản – Tháng 11/2021

 1. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - Theo Công văn 4110/TCT-DNNCN ngày 27 tháng 10 năm 2021 của TCT, các chi phí liên quan đến COVID-19 chi trả cho NLĐ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN và được trừ khi tính thuế TNDN nếu các khoản chi phí này phản ánh thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định
 2. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Công văn 3393/TCT-CS ngày 9 tháng 9 năm 2021 của TCT về việc hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp chế xuất (DNCX)
 3. THUẾ NHÀ THẦU - Chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài theo Công văn số 15538/CTBDU-TTHT ngày 14/10/2021
 4. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐẶC BIỆT - Quyết định 29/2021/QĐ-TTg ngày 6 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi đầu tư đặc biệt (Quyết định 29). Quyết định 29 này có hiệu lực từ ngày 6 tháng 10 năm 2021.
 5. BẢO HIỂM XÃ HỘI - Triển khai cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 10/2021

Cập nhật văn bản – Tháng 10/2021

 1. Chính sách miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân do tác động của đại dịch COVID-19 - Ngày 19/10/2021, UBTVQH thông qua Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH14 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19
 2. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN - Theo công văn của Bộ Tài Chính số 10385/BTC-QLKT ngày 10/09/2021 về việc hướng dẫn hạch toán các chi phí phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19
 3. QUẢN LÝ THUẾ - Bộ Tài chính mới ban hành TT số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
 4. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2022.
 5. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU - Ngày 11/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 09/2021

Cập nhật văn bản – Tháng 09/2021

 1. Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - Ngày 23/08/2021, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 32223/CTHN-TTHT về vấn đề áp dụng chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
 2. Hướng dẫn về hoàn thuế TNCN - Ngày 23/08/2021, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 32221/CTHN-TTHT hướng dẫn về hoàn thuế TNCN.
 3. Miễn thuế xuất nhập khẩu khi tiêu hủy nguyên vật liệu, sản phẩm xuất khẩu, phế liệu phế phẩm, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định - Ngày 20/08/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 4125/TCHQ-TXNK về thủ tục hải quan khi tiêu hủy nguyên vật liệu, sản phẩm xuất khẩu, phế liệu phế phẩm, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định
 4. Ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của bộ trưởng Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội - Ngày 07/07/2021, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đã ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 08/2021

Cập nhật văn bản – Tháng 08/2021

 1. Các chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong năm 2021 - Ngày 05/08/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 209/TB-VPCP, về kết luận của Thủ tướng đối với một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch Covid-19
 2. Hoàn thuế GTGT cho cơ sở mới thành lập - Ngày 05/07/2021, Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công văn 24787/CTHN-TTHT về hướng dẫn hoàn thuế GTGT cho cơ sở mới thành lập
 3. Chứng minh đối tượng cư trú - Ngày 14/07/2021, Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công văn 27134/CTHN-TTHT về chính sách thuế thu nhập cá nhân.
 4. Bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn - Ngày 10/08/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Công văn 2475/TLĐ về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn.
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 07/2021

Cập nhật văn bản – Tháng 07/2021

 1. Doanh nghiệp có giao dịch liên kết với đối tác - Ngày 29/06/2021, Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công văn số 23820/CTHN-TTHT về việc xác định giao dịch liên kết.
 2. Thuế GTGT cho hoạt động cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của DN chế xuất - Ngày 25/06/2021, Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công văn số 23122/CTHN-TTHT về việc sử dụng hóa đơn và thuế GTGT hoạt động cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của DNCX.
 3. Khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập. - Ngày 01/07/2021, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 2393/TCT-DNNCN hướng dẫn việc khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập.
 4. Sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế - Ngày 09/07/2021, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số 26250/CTHN-TTHT hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 06/2021

Cập nhật văn bản – Tháng 06/2021

 1. Bổ sung đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN - Nghị định 57/2021/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 4/6/2021
 2. Thuế GTGT, thuế TNCN với hộ kinh doanh - Thông tư số 40/2021/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 01/06/2021 về việc hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
 3. Sửa đổi Luật Thuế GTGT - Thông tư số 43/2021/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 11/06/2021 về việc sửa đổi Thông tư số 219/2013/TT-BTC
 4. Chi phí mua căn hộ để chuyên gia nước ngoài lưu trú phải tính thuế TNCN - Công văn số 20214/CTHN-TTHT do Cục thuế TP Hà Nội ban hành ngày 7/6/2021 về chính sách thuế TNCN đối với cá nhân người nước ngoài sử dụng nhà của công ty
 5. Quy định về tiền lương ngừng việc do dịch bệnh Covid-19 - Công văn số 420/LĐLĐ-CSPL do Liên Đoàn Lao động TPHCM ban hành ngày 14/06/2021
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 05/2021

Cập nhật văn bản – Tháng 05/2021

 1. Thuế suất thuế GTGT dịch vụ pháp lý - Công văn số 151 72/CTHN-TTHT ngày 11/05/2021 do Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành về chính sách thuế GTGT
 2. Hồ sơ giảm trừ gia cảnh thuế TNCN - Công văn số 14358/CTHN-TTHT ngày 04/05/2021 do Cục Thuế TP.Hà Nội ban hành về chính sách thuế thu nhập cá nhân.
 3. Quyết toán thuế nhà thầu - Công văn số 14198/CTHN-TTHT ngày 04/05/2021 do Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành về quyết toán thuế nhà thầu.
 4. Thời điểm ghi nhân doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa xuất cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá - Công văn số 14207/CTHN-TTHT ngày 04/05/2021 do Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 04/2021

Cập nhật văn bản – Tháng 04/2021

 1. Thuế GTGT đối với tiền thuê nhà cho  chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Công văn số 7799/CTHN-TTHT ngày 17 tháng 3 năm 2021 do Cục Thuế Hà Nội ban hành hướng dẫn về thuế GTGT đối với tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài.
 2. Thuế TNCN  đối với chi chiết khấu thương mại cho cá nhân - Công văn số 1130/CTHDU-TTHT ngày 04 tháng 3 năm 2021 do Cục Thuế Hải Dương ban hành hướng dẫn về thuế TNCN đối với khoản chi chiết khấu thương mại cho cá nhân kinh doanh.
 3. TNDN đối với hoạt động tài trợ phòng chống Dịch Covid 19 - Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 do Chính Phủ ban hành hướng dẫn về chi phí tài trợ phòng chống Dịch Covid 19
 4. Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 - Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2021 do Chính Phủ ban hành về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 03/2021

Cập nhật văn bản – Tháng 03/2021

 1. Chính sách thuế đối với khoản chi mua căn hộ cho người lao động nước ngoài - Ngày 05 tháng 1 năm 2021, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 14/CTBNI-TTHT, theo đó:
 2. Thuế nhà thầu đối với dịch vụ giao nhận, kho vận - Ngày 19 tháng 02 năm 2021, Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành công văn số 5335/CTHN-TTHT hướng dẫn về xác định thuế nhà thầu đối với dịch vụ giao nhận, kho vận.
 3. Hướng dẫn triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020 - Ngày 31/12/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 8909/BKHĐT-PC về việc triển khai Luật đầu tư 2020.
 4. Nghị định mới về Đăng ký doanh nghiệp - Ngày 04/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thay thế cho Nghị định 78/2015/NĐ-CP trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp 2020.
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 02/2021

Cập nhật văn bản – Tháng 02/2021

 1. Nghị định 126/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng
 2. Công văn số 104146/CTHN-TTHT: Về chi phí được trừ và giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.
 3. Công văn số 141/CTHN-TTHT: Về chính sách thuế GTGT đối với hàng bồi thường.
 4. Công văn 271/TCT-TTKT: Về giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 01/2021

Cập nhật văn bản – Tháng 01/2021

 1. Công văn 5032/TCT-CS - Thuế TNCN đối với các khoản chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài
 2. Công văn 5032/TCT-CS - Thuế TNDN đối với các khoản chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài
 3. Công văn số 8115/TCHQ-TXNK - Xử lý thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất đi mượn
 4. Lao động - Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 12/2020

Cập nhật văn bản – Tháng 12/2020

 1. Công văn 5189/TCT-CS - Giới thiệu các nội dung của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
 2. Công văn số 99060/CTHN-TTHT - Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN sau khi chấm dứt hợp đồng lao động
 3. Công văn số 997746/CT-TTHT - Xác định thời gian giảm thuế TNDN
 4. Giao dịch liên kết - Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 do Chính Phủ ban hành quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Xem thêm
Cập nhật văn bản – Tháng 11/2020

Cập nhật văn bản – Tháng 11/2020

 1. Công văn số 97742/CT-TTHT - Hướng dẫn về thuế GTGT hàng phi mậu dịch
 2. Công văn số 95846/ CT-TTHT - Hướng dẫn về thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn
 3. Công văn số 95835/CT-TTHT - Ban hành về việc kê khai thuế TNDN
 4. Luật Doanh nghiệp 2020 - Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã thông qua Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thay thế cho Luật doanh nghiệp 2014
Xem thêm
Cập nhật văn bản - Tháng 10/2020

Cập nhật văn bản - Tháng 10/2020

 1. Công văn số 89924/CT-TTHT - Hướng dẫn xử lý chi phi tiền lương và chi phí khác do ảnh hưởng bởi dịch Covid
 2. Công văn số 85109/CT-TTHT - Thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sở hữu trong kho ngoại quan
 3. Nghị định 123/2020/NĐ-CP - Liên quan đến hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 01/07/2022
 4. Nghị định 125/2020/NĐ-CP - xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
Xem thêm
Cập nhật văn bản - tháng 9/2020

Cập nhật văn bản - tháng 9/2020

 1. Công văn số 77768/CT-TTHT - Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020
 2. Công văn số 3769/TCT-DNNCN - Hoàn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ
 3. Công văn số 5864/TCHQ-TXNK - Truy thu thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại
Xem thêm
Cập nhật văn bản - Tháng 8/2020

Cập nhật văn bản - Tháng 8/2020

 1. Công văn số 1930/CT-TTHT - Chi phí khấu hao của tài sản ngừng hoạt động do tác động của Covid-19
 2. Công văn số 2099/CT-TTHT - Chi phí lương của lao động nước ngoài chưa được cấp GPLĐ do ảnh hưởng của Covid-19
 3. Công văn số 3275/TCT-DNNCN - Giảm trừ đối với khoản đóng góp của người lao động vào Quỹ phòng chống thiên tai
 4. Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ - Đóng kinh phí công đoàn cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Xem thêm
Cập nhật văn bản - Tháng 7/2020

Cập nhật văn bản - Tháng 7/2020

 1. Nghị quyết 116/2020/QH14 - Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2020 cho nhiều đối tượng
 2. Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT - Một số điểm mới về việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm để hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 3. Công văn số 2220/CT-TTHT - Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và thu nhập chịu thuế TNCN đối với chi phí cách ly do dịch bệnh Covid-19
Xem thêm
Cập nhật văn bản - Quý 2/2020

Cập nhật văn bản - Quý 2/2020

 1. Nghị quyết số 945/2020/UBTVQH14 -  Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế Thu nhập cá nhân
 2. Công văn 44403/CT-TTH - Thuế Thu nhập cá nhân đối với khoản chi cho nhân viên trong mùa dịch Covid 19
 3. Nghị định 61/2020/ND-CP - Sửa đổi về một số quy định liên quan đến Bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Lao động
 4. Nghị định 68/2020/ND-CP - Hướng dẫn về chi phí lãi vay đối với công ty có giao dịch liên kết
Xem thêm
Cập nhật văn bản - Quý 1 năm 2020

Cập nhật văn bản - Quý 1 năm 2020

 1. Nghị định 41/2020/ND-CP - Gia hạn về việc nộp thuế Giá trị gia tăng về tiền thuê đất
 2. Công văn số 1397/CT-TTHT - Thể hiện đầy đủ các danh mục hàng hóa trên hóa đơn điện tử
 3. Công văn số 96977/CT-TTHT - Tiếp tục được sử dụng hóa đơn tự in đến hết ngày 31/10/2020
 4. Công văn số 245/TLD - Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn
Xem thêm

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC