Bản tin KMC

KMC đã vinh dự nhận được bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) năm 2019

KMC đã vinh dự nhận được bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) năm 2019

Ngày 01/4/2019, CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHAI MINH (KMC) đã vinh dự nhận được bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội góp phần phát triển Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do Hội đồng khen thưởng Hội Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam (VAA) xét duyệt năm 2018.
Xem thêm
KMC đã vinh dự nhận được bằng khen của Hội Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam (VAA) năm 2018

KMC đã vinh dự nhận được bằng khen của Hội Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam (VAA) năm 2018

Ngày 20/5/2018, CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHAI MINH (KMC) đã vinh dự nhận được bằng khen của Hội Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam (VAA) vì đã có thành tích trong công tác xây dựng Hội và sự nghiệp phát triển Kế Toán - Kiểm Toán Việt Nam.
Xem thêm
KMC được Bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

KMC được Bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Ngày 10/12/2018 Công ty TNHH Tư Vấn Khai Minh (KMC) được Bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
Xem thêm
KMC đã vinh dự nhận được bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) 2016

KMC đã vinh dự nhận được bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) 2016

Ngày 16/5/2016, CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHAI MINH (KMC) đã vinh dự nhận được bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội góp phần phát triển Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do Hội đồng khen thưởng Hội Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam (VAA) xét duyệt.
Xem thêm
KMC đã vinh dự nhận được bằng khen của Hội Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam (VAA) năm 2013 và 2014

KMC đã vinh dự nhận được bằng khen của Hội Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam (VAA) năm 2013 và 2014

Ngày 21/01/2013 và ngày 19/02/2014 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHAI MINH (KMC) đã vinh dự nhận được bằng khen của Hội Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam (VAA) vì đã có thành tích trong công tác xây dựng Hội và sự nghiệp phát triển Kế Toán - Kiểm Toán Việt Nam.
Xem thêm
KMC được Tổng Cục thuế xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế

KMC được Tổng Cục thuế xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế

Vào ngày 20/9/2012, Công ty TNHH Tư Vấn Khai Minh (KMC) được Tổng Cục thuế xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế; và vào ngày 20/5/2013 KMC được Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ về thuế.
Xem thêm

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC