Đầu tư – Doanh nghiệp

QA lists

Thủ tục lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ trụ sở chính công ty như thế nào?

Thủ tục lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ trụ sở chính công ty như thế nào?

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.
Xem thêm
Công ty đang hoạt động muốn mở thêm tài khoản ngân hàng thì phải làm sao ?

Công ty đang hoạt động muốn mở thêm tài khoản ngân hàng thì phải làm sao ?

Sau khi hoàn tất các thủ tục và có được tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Xem thêm

Khác

Tất cả

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC