Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Trong đó quy định rõ không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020. Cụ thể:

  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành (ngày 19/10/2020) thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng đến ngày 30/06/2020.

Nghị định 123/2020/NĐ-CP cũng quy định hóa đơn gồm cả 2 hình thức là hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy.

  • Hóa đơn điện tử gồm các loại: Hóa đơn giá trị gia tăng; Hóa đơn bán hàng; Hóa đơn bán tài sản công; Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia; Các loại hóa đơn khác.

Hóa đơn giấy do cơ quan thuế đặt in và ban cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp mới thành lập.


Nghị định 123/2020/ND-CP

Tin tức Khác

Tất cả

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC