Cập nhật văn bản – Tháng 09/2021

 1. Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động – Ngày 23/08/2021, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 32223/CTHN-TTHT về vấn đề áp dụng chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
 2. Hướng dẫn về hoàn thuế TNCN – Ngày 23/08/2021, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 32221/CTHN-TTHT hướng dẫn về hoàn thuế TNCN.
 3. Miễn thuế xuất nhập khẩu khi tiêu hủy nguyên vật liệu, sản phẩm xuất khẩu, phế liệu phế phẩm, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định – Ngày 20/08/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 4125/TCHQ-TXNK về thủ tục hải quan khi tiêu hủy nguyên vật liệu, sản phẩm xuất khẩu, phế liệu phế phẩm, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định
 4. Ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của bộ trưởng Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội – Ngày 07/07/2021, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đã ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

KMC_Newsletter_September 2021 (VN version)

Cập nhật văn bản khác

 • 1 Tháng Năm, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 04/2022

  NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN – Hướng dẫn về việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG...

 • 5 Tháng Tư, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 03/2022

  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – Hướng dẫn về việc khai thuế TNDN đối với đơn vị phụ thuộc THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – Hướng dẫn giảm thuế GTGT theo...

 • 16 Tháng Ba, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 02/2022

  THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) trong năm 2022 và quy định về kê khai thuế GTGT đối với...

 • 1 Tháng Hai, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 01/2022

  THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – Thuế TNCN đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – Thuế GTGT đối với hộ kinh doanh...

Tất cả

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC