Cập nhật văn bản – Tháng 08/2021

 1. Các chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong năm 2021 – Ngày 05/08/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 209/TB-VPCP, về kết luận của Thủ tướng đối với một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch Covid-19
 2. Hoàn thuế GTGT cho cơ sở mới thành lập – Ngày 05/07/2021, Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công văn 24787/CTHN-TTHT về hướng dẫn hoàn thuế GTGT cho cơ sở mới thành lập
 3. Chứng minh đối tượng cư trú – Ngày 14/07/2021, Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công văn 27134/CTHN-TTHT về chính sách thuế thu nhập cá nhân.
 4. Bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn – Ngày 10/08/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Công văn 2475/TLĐ về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn.

KMC_Newsletter_August 2021 (VN version)

Cập nhật văn bản khác

 • 1 Tháng Năm, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 04/2022

  NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN – Hướng dẫn về việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG...

 • 5 Tháng Tư, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 03/2022

  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – Hướng dẫn về việc khai thuế TNDN đối với đơn vị phụ thuộc THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – Hướng dẫn giảm thuế GTGT theo...

 • 16 Tháng Ba, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 02/2022

  THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) trong năm 2022 và quy định về kê khai thuế GTGT đối với...

 • 1 Tháng Hai, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 01/2022

  THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – Thuế TNCN đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – Thuế GTGT đối với hộ kinh doanh...

Tất cả

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC