Cập nhật văn bản – Tháng 07/2021

 1. Doanh nghiệp có giao dịch liên kết với đối tác – Ngày 29/06/2021, Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công văn số 23820/CTHN-TTHT về việc xác định giao dịch liên kết.
 2. Thuế GTGT cho hoạt động cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của DN chế xuất – Ngày 25/06/2021, Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công văn số 23122/CTHN-TTHT về việc sử dụng hóa đơn và thuế GTGT hoạt động cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của DNCX.
 3. Khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập. – Ngày 01/07/2021, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 2393/TCT-DNNCN hướng dẫn việc khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập.
 4. Sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế – Ngày 09/07/2021, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số 26250/CTHN-TTHT hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

KMC_Newsletter_July 2021 (VN version)

Cập nhật văn bản khác

 • 1 Tháng Năm, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 04/2022

  NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN – Hướng dẫn về việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG...

 • 5 Tháng Tư, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 03/2022

  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – Hướng dẫn về việc khai thuế TNDN đối với đơn vị phụ thuộc THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – Hướng dẫn giảm thuế GTGT theo...

 • 16 Tháng Ba, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 02/2022

  THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) trong năm 2022 và quy định về kê khai thuế GTGT đối với...

 • 1 Tháng Hai, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 01/2022

  THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – Thuế TNCN đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – Thuế GTGT đối với hộ kinh doanh...

Tất cả

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC