Cập nhật văn bản – Tháng 07/2021

 1. Doanh nghiệp có giao dịch liên kết với đối tác – Ngày 29/06/2021, Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công văn số 23820/CTHN-TTHT về việc xác định giao dịch liên kết.
 2. Thuế GTGT cho hoạt động cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của DN chế xuất – Ngày 25/06/2021, Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công văn số 23122/CTHN-TTHT về việc sử dụng hóa đơn và thuế GTGT hoạt động cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của DNCX.
 3. Khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập. – Ngày 01/07/2021, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 2393/TCT-DNNCN hướng dẫn việc khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập.
 4. Sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế – Ngày 09/07/2021, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số 26250/CTHN-TTHT hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

KMC_Newsletter_July 2021 (VN version)

Cập nhật văn bản khác

 • 1 Tháng Mười, 2021

  Cập nhật văn bản – Tháng 09/2021

  Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động – Ngày 23/08/2021, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành Công văn...

 • 1 Tháng Chín, 2021

  Cập nhật văn bản – Tháng 08/2021

  Các chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong năm 2021 – Ngày 05/08/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông...

 • 6 Tháng Bảy, 2021

  Cập nhật văn bản – Tháng 06/2021

  Bổ sung đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN – Nghị định 57/2021/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 4/6/2021 Thuế GTGT, thuế TNCN với hộ kinh doanh...

 • 1 Tháng Sáu, 2021

  Cập nhật văn bản – Tháng 05/2021

  Thuế suất thuế GTGT dịch vụ pháp lý – Công văn số 151 72/CTHN-TTHT ngày 11/05/2021 do Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành về chính sách thuế GTGT...

Tất cả

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC