Cập nhật văn bản – Tháng 05/2021

 1. Thuế suất thuế GTGT dịch vụ pháp lý – Công văn số 151 72/CTHN-TTHT ngày 11/05/2021 do Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành về chính sách thuế GTGT
 2. Hồ sơ giảm trừ gia cảnh thuế TNCN – Công văn số 14358/CTHN-TTHT ngày 04/05/2021 do Cục Thuế TP.Hà Nội ban hành về chính sách thuế thu nhập cá nhân.
 3. Quyết toán thuế nhà thầu – Công văn số 14198/CTHN-TTHT ngày 04/05/2021 do Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành về quyết toán thuế nhà thầu.
 4. Thời điểm ghi nhân doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa xuất cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá – Công văn số 14207/CTHN-TTHT ngày 04/05/2021 do Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

KMC_Newsletter_May 2021 (VN version)

Cập nhật văn bản khác

 • 1 Tháng Năm, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 04/2022

  NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN – Hướng dẫn về việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG...

 • 5 Tháng Tư, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 03/2022

  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – Hướng dẫn về việc khai thuế TNDN đối với đơn vị phụ thuộc THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – Hướng dẫn giảm thuế GTGT theo...

 • 16 Tháng Ba, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 02/2022

  THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) trong năm 2022 và quy định về kê khai thuế GTGT đối với...

 • 1 Tháng Hai, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 01/2022

  THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – Thuế TNCN đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – Thuế GTGT đối với hộ kinh doanh...

Tất cả

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC