Cập nhật văn bản – Tháng 04/2021

 1. Thuế GTGT đối với tiền thuê nhà cho  chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam – Công văn số 7799/CTHN-TTHT ngày 17 tháng 3 năm 2021 do Cục Thuế Hà Nội ban hành hướng dẫn về thuế GTGT đối với tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài.
 2. Thuế TNCN  đối với chi chiết khấu thương mại cho cá nhân – Công văn số 1130/CTHDU-TTHT ngày 04 tháng 3 năm 2021 do Cục Thuế Hải Dương ban hành hướng dẫn về thuế TNCN đối với khoản chi chiết khấu thương mại cho cá nhân kinh doanh.
 3. TNDN đối với hoạt động tài trợ phòng chống Dịch Covid 19 – Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 do Chính Phủ ban hành hướng dẫn về chi phí tài trợ phòng chống Dịch Covid 19
 4. Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 – Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2021 do Chính Phủ ban hành về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021

KMC_Newsletter_April 2021 (VN version)

Cập nhật văn bản khác

 • 1 Tháng Năm, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 04/2022

  NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN – Hướng dẫn về việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG...

 • 5 Tháng Tư, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 03/2022

  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – Hướng dẫn về việc khai thuế TNDN đối với đơn vị phụ thuộc THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – Hướng dẫn giảm thuế GTGT theo...

 • 16 Tháng Ba, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 02/2022

  THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) trong năm 2022 và quy định về kê khai thuế GTGT đối với...

 • 1 Tháng Hai, 2022

  Cập nhật văn bản – Tháng 01/2022

  THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – Thuế TNCN đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – Thuế GTGT đối với hộ kinh doanh...

Tất cả

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC