Mức khống chế chi phí lãi vay được trừ cho mục đích thuế TNDN đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày 14/07/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2835/TCT-TTKT hướng dẫn về việc thực hiện các quy định của Nghị định số 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”) về áp dụng mức khống chế chi phí lãi vay được trừ cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Cụ thể như sau:

  1. Đối với kỳ quyết toán thuế năm 2019

Đối với các DN đã kê khai quyết toán thuế năm 2019 theo kỳ quyết toán đến hạn trước ngày 31/03/2020 thì thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN theo Nghị định 68

Đối với các DN chưa đến kỳ khai quyết toán thuế năm 2019 thì thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 68

  1. Đối với việc xử lý hồi tố cho kỳ tính thuế 2017, 2018

Việc xử lý hồi tố chi phí lãi vay khống chế theo quy định tại khoản 3 điều 8 Nghị định 20 cho các năm 2017, 2018 chỉ áp dụng đối với quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 8 Nghị định 20 sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Nghị định 68, cụ thể:

Nâng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30%

Áp dụng phương pháp tính chi phí lãi vay thuần (lãi vay – lãi tiền gửi, lãi cho vay)

Không áp dụng hồi tố đối với quy định chuyển tiếp chi phí và mở rộng đối tượng miễn áp dụng.


Decree 126/2020/ND-CP Công văn 2835/TCT-TTKT

Tin tức Khác

Tất cả

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC