Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 01/07/2020

Ngày 13/06/2019, Quốc hội đã thông qua Luật quản lý thuế mới, trong đó có một số thay đổi đáng chú ý như sau:

Thay đổi về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

  • Đối với loại thuế khai theo quý, hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý (quy định hiện nay là ngày 30 của tháng đầu quý sau)
  • Đối với loại thuế khai theo kỳ tính thuế năm:

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm (quy định hiện tại là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm dương lịch);

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế (gia hạn 01 tháng so với quy định hiện tại)

Bổ sung thêm quyền của người nộp thuế

  • Được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số thuế không được hoàn.
  • Được tra cứu để xem, in toàn bộ chứng từ điện tử người nộp thuế đã gửi đến Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật này và của pháp luật về giao dịch điện tử.
  • Được sử dụng chứng từ điện tử trong các giao dịch với cơ quan quản lý thuế và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
  • Không bị xử lý vi phạm về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Quy định mới về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Làm rõ, quản lý chặt hơn đối với giao dịch liên kết

  • Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai, xác định số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm thu nhập chịu thuế;
  • Người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế thấp được miễn thực hiện và được áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.

Luật quản lý thuế mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Riêng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.


Decree 126/2020/ND-CP Luật quản lý thuế 2019

Tin tức Khác

Tất cả

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC