Các thành viên chủ chốt

Bà. Trần Mai Tường Vy

 

 • Chủ đầu tư, MBA (UK), CPA, CPTA
 • Giám đốc, Bộ phận Kế toán và tư vấn tài chính
 • Số điện thoại: 84 918 642 635
 • Email: tran.mai.tuong.vy@kmc.vn

Bà Tường Vy chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và đào tạo kế toán thường trực tại KMC. Bà Tường Vy đã có hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý trong các doanh nghiệp kế toán quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Bà Tường Vy có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính, kế toán và thuế cho số lượng lớn các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản. Bà Tường Vy rất am hiểu về chuẩn mực kế toán quốc tế cũng như chuẩn mực kế toán Việt Nam trong lĩnh vực kiểm toán, các chế định về thuế tại Việt Nam. Bà Tường Vy cũng từng tham gia hỗ trợ các hệ thống doanh nghiệp nước ngoài và các chương trình đào tạo chuyên nghiệp. Ngoài ra, Bà Tường Vy cũng đã có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như Dịch vụ, Sản xuất, Ngân hàng và tài chính, Công nghệ thông tin, Kinh doanh bất động sản và xây dựng.

Chứng nhận trình độ:

 • Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), tại trường đại học Bolton, Anh quốc.
 • Cử nhân kinh tế, tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Chứng chỉ hành nghề kiểm toán (CPA), Bộ tài chính, Việt Nam.
 • Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế (CPTA), Tổng cục thuế, Bộ tài chính, Việt Nam
 • Thành viên của Chi Hội Kế toán hành nghề Việt Nam  (VICA)

Ông. Hoàng Thái Phương

 • Chủ đầu tư, CPA
 • Tổng giám đốc
 • Số điện thoại:  84 913 724 758
 • Email: hoang.thai.phuong@kmc.vn

Ông Phương đã có hơn 25 năm kinh nghiệm nắm giữ làm việc trong các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán nội địa và quốc tế, bao gồm cả AASC và AASCS.

Ông Phương có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán và thuế cho nhiều khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ông Phương am tường các chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Quốc tế liên quan đến Kiểm toán và các quy định về thuế trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, Ông Phương cũng có kinh nghiệm kiểm toán và tư vấn trong nhiều lĩnh vực như dịch vụ, sản xuất, ngân hàng, tài chính, Công nghệ thông tin, phát triển và kinh doanh bất động sản và xây dựng.

Chứng nhận trình độ

 • Cử nhân ngành Ngân hàng, trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ Anh, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Việt Nam
 • Chứng chỉ hành nghề kế toán (CPA), Bộ tài chính, Việt Nam
 • Thành viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Chi Hội Kế toán hành nghề Việt Nam  (VICA)

Ông. Nguyễn Văn Mùi

 

 • Chủ đầu tư, MBA (UK), Lawyer, CPTA
 • Giám đốc, Bộ phận Tư vấn kinh doanh và thuế
 • Số điện thoại: 84 909 159 088
 • Email: nguyen.van.mui@kmc.vn

Ông Mùi chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và quản lý về dịch vụ thuế và doanh nghiệp thường trực tại KMC. Ông Mùi đã có hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty kế toán, văn phòng luật sư quốc tế tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm 17 năm làm việc trong lĩnh vực thuế và doanh nghiệp, giám đốc Mùi đã đạt được rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế, đầu tư, lập kế hoạch thuế, thẩm tra doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, tính lương, lao động, xin cấp giấy phép và quản trị doanh nghiệp cho các đối tượng là doanh nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ông Mùi đã từng tham gia trợ giúp các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề liên quan đến kiểm toán, thành lập doanh nghiệp và Văn phòng đại diện. Ông Mùi có nền tảng mối quan hệ tốt với các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, Ông Mùi còn là chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực như bảo an, tài chính ngân hàng, bất động sản,…

Chứng nhận trình độ

 • Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), Đại học Bolton, Anh quốc
 • Cử nhân ngành Luật, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế (CPTA), Tổng cục thuế, Bộ tài chính, Việt Nam
 • Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ Tài Chính, Việt Nam
 • Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, Bộ Tài Chính, Việt Nam
 • Thành viên của Hội luật sư Việt Nam

Ông. Lê Quốc Duy

 • Chủ đầu tư, Lawyer
 • Giám đốc tư vấn
 • Số điện thoại: 84 868 684710
 • Email: le.quoc.duy@kmc.vn

Ông Duy đảm nhiệm công việc Tư vấn các vấn đề thực tiễn liên quan đến các doanh nghiệp Nhật Bản tại KMC. Trước khi gia nhập KMC, Giám đốc Duy đã từng học và làm việc nhiều năm tại Nhật. Trong hơn 15 năm qua, Ông Duy đã làm việc tại các vị trí quản lý cấp cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau như làm việc tại trụ sở của tập đoàn Nidec Tosok tại Nhật Bản, và sau đó trở thành Tổng giám đốc của VBP cũng như là giám đốc tại SCS Việt Nam Co., Ltd – Một công ty tư vấn có vốn đầu tư từ Nhật Bản.

Ông Duy đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho hơn 150 doanh nghiệp Nhật Bản. Ngoài ra, Giám đốc Duy cũng tham gia phổ biến về chính sách liên quan đến đầu tư, thuế, tài chính,… cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cũng như cung cấp những bài viết có giá trị cho Mizuho Asia Report và các tạp chí tiếng Nhật khác.

Chứng nhận trình độ

 • Cử nhân Kinh tế, Đại học quốc gia Shinshu, Nhật Bản
 • Cử nhân Luật, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Thành viên của Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính, Việt Nam
 • Văn bằng Nhật ngữ cấp 1
 • Văn bằng kế toán trưởng, Bộ Tài Chính, Việt Nam

Bà. Nguyễn Thị Thảo Uyên

 • Trưởng phòng – Bộ phận BTA
 • Số điện thoại: 0909.723.728
 • Mail: nguyen.thi.thao.uyen@kmc.vn

Trước khi gia nhập KMC, Bà Thảo Uyên đã có kinh nghiệm làm việc 15 năm tại Công ty tư vấn quốc tế tại Việt Nam

Bà Uyên đã có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh và nguồn nhân lực. Bà Thảo Uyên cũng có kinh nghiệm trong tư vấn đầu tư, lập kế hoạch kinh doanh, quản lý thang bảng lương, lao động, giấy phép lao động và xin cấp giấy phép cho các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản. Bà Thảo Uyên cũng tham gia trợ giúp doanh nghiệp nước ngoài làm việc với cơ quan nhà nước để đăng ký lao động, thành lập doanh nghiệp và Văn phòng đại diện tại Việt Nam. Bà Thảo Uyên có nền tảng mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan nhà nước.

Chứng nhận trình độ

 • Cử nhân Kinh tế, Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Văn bằng Nhật ngữ cấp 2

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC