Thời điểm xuất hóa đơn đối với công trình xây dựng là khi nào?

Trả lời:

Về thời điểm xuất hóa đơn cho hợp đồng xây dựng theo điểm 2a điều 16, chương 3 thông tư 39/2014/TT/BTC là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, khối lượng xây lắp, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Chi tiết như sau:

1.Trường hợp bàn giao nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần bàn giao phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ tương ứng.

2. Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ bản cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày thu tiền là ngày lập hóa đơn.

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC