Số lượng hóa đơn đặt mua năm nay sử dụng không hết, có cần đóng thêm phí gia hạn cho năm sau để sử dụng tiếp những hóa đơn này hay không? Thời hạn cần lưu trữ hóa đơn điện tử là bao lâu?

Trả lời:

Khi hết hạn thuê bao nhưng khách hàng chưa sử dụng hết số lượng hóa đơn điện tử đã đăng ký, khách hàng vẫn được sử dụng phần mềm để quản lý và lưu trữ hóa đơn điện tử đã phát hành nhưng không được phát hành tiếp các hóa đơn điện tử còn lại. Để sử dụng tiếp các hóa đơn điện tử còn lại, khách hàng cần thanh toán phí gia hạn thuê bao theo thời gian thuê bao khách hàng đăng ký thêm.

Lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán (hiện hành là 10 năm)

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC