Công ty tôi hiện đang thực hiện chương trình khuyến mại khi khách hàng mua mỗi sản phẩm của công ty sẽ được tặng một phiếu mua hàng tại siêu thị trị giá 200 nghìn đồng. Xin hỏi, khi xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho khách hàng giá tính thuế giá trị gia tăng có phải cộng thêm 200 nghìn đồng giá trị phiếu mua hàng hay không?

Trả lời:

Tại điểm c, khoản 5, điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính:

– Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Như vậy, đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại (nghĩa là phải đăng ký với Sở Công thương) khi công ty bạn xuất hoá đơn giá trị gia tăng thì trên hóa đơn chỉ thể hiện giá trị hàng hóa mà không bao gồm 200 nghìn đồng giá trị phiếu mua hàng tặng kèm.

Còn đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại khi công ty bạn xuất hoá đơn giá trị gia tăng thì trên hóa đơn phải thể hiện giá trị hàng hóa và cộng thêm 200 nghìn đồng giá trị phiếu mua hàng.

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC