Thuế

QA lists

Trường hợp Công ty thưởng cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm bằng cách mua tour du lịch thì có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN hay không?

Trường hợp Công ty thưởng cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm bằng cách mua tour du lịch thì có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN hay không?

Căn cứ khoản 2, điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNCN, quy định các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công bao gồm:
Xem thêm
Công ty thành lập năm 2008, theo giấy phép thì Công ty được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn (Thuế suất 15% trong 12 năm; miễn thuế 3 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 7 năm tiếp theo). Tuy nhiên, đến năm 2016 Công ty thực hiện đầu tư mở rộng (Tăng vốn đầu tư) nhưng thời điểm này thì địa bàn nơi Công ty đăng ký kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế TNDN nữa. Vậy xác định số thuế TNDN phải nộp như thế nào?

Công ty thành lập năm 2008, theo giấy phép thì Công ty được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn (Thuế suất 15% trong 12 năm; miễn thuế 3 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 7 năm tiếp theo). Tuy nhiên, đến năm 2016 Công ty thực hiện đầu tư mở rộng (Tăng vốn đầu tư) nhưng thời điểm này thì địa bàn nơi Công ty đăng ký kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế TNDN nữa. Vậy xác định số thuế TNDN phải nộp như thế nào?

Nếu tách riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng thì phần thu nhập này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Trường hợp không tách riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng thì phân bổ theo tỷ trọng của TSCĐ hoặc công suất thiết kế tăng thêm do đầu tư mở rộng. Phần thu nhập này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
Xem thêm
Nhân viên trong công ty muốn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho ông bà ngoại, nội bên chồng hoặc vợ thì công ty có gặp rủi ro nào không?

Nhân viên trong công ty muốn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho ông bà ngoại, nội bên chồng hoặc vợ thì công ty có gặp rủi ro nào không?

Về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không nơi nương tựa (Ông bà Ngoại (Nội) bên chồng hoặc vợ), theo TT111/2013/TT-BTC hướng dẫn như sau:
Xem thêm
Tại sao hàng hóa nhập khẩu qua kho ngoại quan có khả năng chịu thuế nhà thầu?

Tại sao hàng hóa nhập khẩu qua kho ngoại quan có khả năng chịu thuế nhà thầu?

Trường hợp Công ty Nước ngoài sử dụng kho ngoại quan tại Việt Nam để thực hiện việc bán và giao hàng cho Công ty tại Việt Nam thì Công ty Nước ngoài phải có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
Xem thêm

Khác

Tất cả

Liên hệ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trong trường hợp bạn có nhu cầu đặt hẹn, báo giá hoặc phản hồi

Liên hệ
hoặc 028 3820 5731 (line 22)

KMC KMC KMC